Najnowsze artykuły

25 czerwca 2024 21:44

Czym jest hipoteka umowna?Hipoteka to rzeczowy środek zabezpieczenia wierzytelności, należący do grupy ograniczonych praw rzeczowych, który ustanawia się w celu zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na niektórych prawach.  Czym jest hipoteka umowna?


Hipoteka umowna kaucyjna


Hipoteka kaucyjna może zabezpieczać dwa rodzaje wierzytelności. Pierwszą z nich jest wierzytelność o nieustalonej wysokości, ale istniejących (lub mogących powstać w przyszłości) roszczeniach związanych z wierzytelnością hipoteczną, które z mocy ustawy nie są objęte hipoteką zwykłą. Drugi rodzaj wierzytelności to wierzytelność z dokumentów zbywalnych przez indos nawet w przypadku, gdy jej wysokość była z góry ustalona. 

Hipoteka kaucyjna to specjalna odmiana hipoteki, którą zabezpiecza się wierzytelności o nieustalonej wysokości - ustanawia się wtedy hipotekę do oznaczonej sumy.


Hipoteka umowna łączna 


Hipoteka łączna opiera się na jednej wierzytelności pieniężnej zabezpieczonej hipoteką na kilku nieruchomościach. Wierzytelność ta nie jest podzielona na konkretne nieruchomości, obciążając jednocześnie każdą z nich w pełnej wysokości. W przypadku, gdy hipoteka łączna o wartości 200 tysięcy złotych obciąża cztery nieruchomości, każdą z nich z osobna obciąża na kwotę 200 tysięcy.


Hipoteka umowna zwykła 


Ten typ hipoteki ma za zadanie zabezpieczać wierzytelności o zdefiniowanej kwocie. W 2011 roku zarówno termin "hipoteka zwykła”, jak i „hipoteka kaucyjna” został wykreślony z polskiego prawodawstwa i skutecznie zastąpiony „hipoteką umowną”. Mimo, że hipoteki zwykłej nie da się już ustanowić, w odniesieniu do hipotek powstałych przed lutym 2011, jej instytucja nadal jest aktualna i wygasa w momencie wygaśnięcia wierzytelności w banku.


Hipoteka umowna kaucyjna wykreślenie 


By wykreślić hipotekę umowną z ksiąg wieczystych, w pierwszej kolejności należy udać się do banku z prośbą o wydanie pisemnego zaświadczenia o tym, że kredyt zabezpieczony hipoteką został w całości spłacony. Dokument ten, wraz z wypełnionym formularzem, jest niezbędny do wykreślenia hipoteki. Sam wniosek o wykreślenie należy złożyć na formularzu, w którym powinno wypełnić się rubryki: 1, 2, 3, 8, 9-31 oraz 32-54. Pierwsza to nazwa sądu rejonowego, do którego kierowany jest wniosek, druga - numer wydziału ksiąg wieczystych, trzecia - numer księgi wieczystej, w ósmej należy umieścić natomiast wniosek o wykreślenie z hipoteki. Rubryki 9-31 to dane wnioskodawcy, 32-54 zaś - dane banku.


Hipoteka umowna - co to jest?


Hipoteką nazywamy ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości, które ustanawia się na rzecz  osoby fizycznej lub prawnej osoby trzeciej, a to wszystko po to, by zabezpieczyć wierzytelność wynikającą z danego stosunku prawnego, jakim może być na przykład umowa kredytowa. Co za tym idzie, hipoteka umowna to przepisanie na instytucję lub osobę trzecią prawa do konkretnej nieruchomości, w celu zabezpieczenia długu. W przypadku jego spłaty, nieruchomość pozostaje w naszych rękach, w razie niewywiązania się z obowiązań - nieruchomość przejmuje wierzyciel.

Napisz do nas

Omówimy warunki współpracy

Spodobał Ci się napisany przez nas tekst? A może masz coś do dodania w omawianej kwestii lub chcesz opublikować swoją poradę dotyczącą kredytu.

Zainteresowany współpracą z naszszym portalem? Skontaktuj się z naszą Redakcją, używając w tym celu prostego fromularza kontaktowego, który znajdziesz na każdej stornie serwisu. 

Komentarze (0)