Najnowsze artykuły

24 lipca 2024 6:01

Hipoteka a PCC-3: jak wypełnić?Deklaracja PCC-3 to deklaracja składana do Urzędu Skarbowego w przypadku kredytów, których zabezpieczeniem jest hipoteka nieruchomości. Wpis hipoteki wiąże się z poniesieniem podatku od czynności cywilno-prawnej, jaką jest właśnie ustanowienie hipoteki. W tym celu należy wypełnić formularz PCC-3, w niektórych przypadkach dodając jeszcze załącznik PCC-3A dla współwłaściciela.

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają takie czynności jak: umowy sprzedaży i zamiany, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, hipoteki, umowy o dział spadku i zniesienie współwłasności, ustanowienie odpłatnego użytkowania i służebności, umowy depozytu nieprawidłowego i umowy spółki.

Deklarację PCC-3 należy złożyć do Urzędu Skarbowego (koniecznie tego samego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy, właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika) w terminie do 14 dni od daty podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, a więc od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jednocześnie koniecznie trzeba zapłacić - wynoszący 19 złotych - podatek od czynności cywilnoprawnych ustanowienia hipoteki.

Formularz PCC-3 składa się z 3 stron, gdzie wypełnia się obowiązkowo wyłącznie pola białe. Należy zrobić to komputerowo lub za pomocą niebieskiego (bądź czarnego) długopisu, pisząc drukowanymi literami.

W polu numer 1 powinno się wpisać numer NIP lub PESEL, w części A w polu numer 4 - datę zawarcia umowy, w polu numer 5 zaś właściwy Urząd Skarbowy, do którego kierujemy deklarację. W polu numer 6 należy zaznaczyć konkretną rubrykę, w zależności od tego, czy składamy nową deklarację, czy jej korektę. Część B i pole numer 7 to zaznaczenie rubryki numer 1 (jeśli w czynności podlegającej opodatkowaniu po stronie zobowiązanej występują osoby 2 lub więcej), bądź rubryki numer 5 (w przypadku, gdy w umowie sprzedaży po stronie nabywcy występuje tylko jeden podmiot). Pola od 8 do 20 uzupełnić należy o dane osoby, która z tytułu podatku zobowiązana jest do czynności cywilnoprawnych.

Warto zaznaczyć, że deklaracja PCC-3 to dokument główny, który zawsze wypełnia główny właściciel. Jeśli właścicieli jest więcej niż jeden, każdy z nich wypełnia deklarację PCC-3(A), będącą oddzielnym załącznikiem do formularza PCC-3.

Co istotne, deklarację można złożyć online. Wystarczy odwiedzić stronę Ministerstwa Finansów i odnaleźć formularze interaktywne. Znajdziesz je pod tym linkiem: https://www.podatki.gov.pl/pcc-sd/pcc/e-deklaracje-pcc/formularze-pcc/#PCC-3 Po wypełnieniu i autoryzacji do zrobienia pozostał jeszcze tylko przelew na konto urzędu.

Napisz do nas

Omówimy warunki współpracy

Spodobał Ci się napisany przez nas tekst? A może masz coś do dodania w omawianej kwestii lub chcesz opublikować swoją poradę dotyczącą kredytu.

Zainteresowany współpracą z naszszym portalem? Skontaktuj się z naszą Redakcją, używając w tym celu prostego fromularza kontaktowego, który znajdziesz na każdej stornie serwisu. 

Komentarze (0)