Najnowsze artykuły

18 maja 2024 21:34

HipotekaMożna obciążyć nią nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, użytkowanie wieczyste, wierzytelność zabezpieczoną hipoteką lub ułamkową część nieruchomości, w przypadku gdy stanowi udział współwłaściciela. W skrócie, hipoteka to prawo ustanowione na danej nieruchomości, będące swoistym rodzajem zabezpieczenia dla banku w przypadku braku spłaty kredytu.


Hipoteka - co to?


Hipoteka to rzeczowy środek zabezpieczenia wierzytelności, należący do grupy ograniczonych praw rzeczowych, który ustanawia się w celu zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na niektórych prawach. Dzięki hipotece wierzyciel, a zatem osoba lub instytucja, wobec której ktoś posiada dług, jest w stanie zaspokoić swoje roszczenia, a co za tym idzie - ściągnąć należność z nieruchomości w przypadku, gdy dług nie jest spłacany terminowo. By ustanowić hipotekę zabezpieczającą kredyt, konieczne jest sporządzenie umowy pomiędzy klientem a bankiem oraz spisanie jej w formie aktu notarialnego.


Hipoteka - jak działa? 


Działanie hipoteki jest proste: jeśli przestaniesz spłacać raty kredytu, bank (z pomocą komornika) sprzeda nieruchomość i spłaci kredyt za ciebie, z uzyskanych w ten sposób pieniędzy. Dobrą wiadomością dla kredytobiorców jest ustawa z lipca 2017 roku, dająca możliwość samodzielnego znalezienia kupca i sprzedaży nieruchomości. Dzięki temu istnieje szansa na uzyskanie wyższej kwoty sprzedaży, niż uzyskana zostałaby ona przez licytację komorniczą. Co więcej, ustawa nakazuje również 6-miesięczne wstrzymanie się bankom z udaniem się do komornika, w przypadku niewywiązywania się kredytobiorcy z należności.


Hipoteka - kiedy wygasa?


Najczęstszą przesłanką do wygaśnięcia hipoteki jest wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. Jeśli hipoteka zabezpiecza kilka wierzytelności, analogicznie wygasa ona wraz z wygaśnięciem ostatniej z nich. Zdarza się także, że, zgodnie z artykułem 99 z ustawy o księgach wieczystych i hipotece, „wierzytelność zabezpieczona hipoteką jest wymagalna, a wierzyciel dopuszcza się zwłoki albo też zaspokojenie go napotyka trudności, jeżeli właściciel nieruchomości złoży zabezpieczoną kwotę do depozytu sądowego, zrzekając się uprawnienia do odebrania jej z powrotem.” Wykreślenie hipoteki może nastąpić ze względu na wniosek właściciela nieruchomości. Dzieje się tak na podstawie prawomocnego postanowienia sądu, który to zezwala na złożenie depozytu sądowego wraz z dowodem wpłaty zabezpieczonej kwoty do depozytu sądowego ze zrzeczeniem się odebrania jej na powrót. Dodatkowo, w przypadku gdy od dnia wpisu hipoteki upłynęło 10 lat, a wierzytelność hipoteczna nie powstała, jednak wciąż istnieje ku temu możliwość, właściciel nieruchomości jest w stanie zażądać zniesienia hipoteki za właściwym wynagrodzeniem.

Niestety, samo wygaśnięcie hipoteki nie wiąże się z wykreśleniem jej z księgi wieczystej - o to powinien zadbać samodzielnie właściciel nieruchomości. By hipoteka została wykreślona z ksiąg wieczystych, należy złożyć w tej sprawie odpowiedni wniosek. Można znaleźć go tutaj: https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/kw/formularze/nowe2016/zalacznik---wniosek-o-wpis-w-ksiedze-wieczystej-kw-wpis.pdf

By wniosek był kompletny, powinno dołączyć się do niego dokument, który potwierdza możliwość wykreślenia hipoteki. Pochodzi on z reguły od wierzyciela i występuje w formie listu lub kwitu mazalnego. Oświadczenie pochodzące od wierzyciela musi występować w formie pisemnej i być potwierdzone podpisem notarialnym.

Napisz do nas

Omówimy warunki współpracy

Spodobał Ci się napisany przez nas tekst? A może masz coś do dodania w omawianej kwestii lub chcesz opublikować swoją poradę dotyczącą kredytu.

Zainteresowany współpracą z naszszym portalem? Skontaktuj się z naszą Redakcją, używając w tym celu prostego fromularza kontaktowego, który znajdziesz na każdej stornie serwisu. 

Komentarze (0)