Najnowsze artykuły

24 kwietnia 2024 3:54

Kredyt hipotecznyCo to jest kredyt hipoteczny? Czym się charakteryzuje? Jak określa go ustawa? Odpowiedzi na te pytania odnajdziesz poniżej.


Kredyt hipoteczny - definicja prawna


Według obowiązującego prawa, „kredyt hipoteczny to rodzaj kredytu bankowego, czyli umowy zawartej w formie pisemnej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą – osobą fizyczną bądź prawną. W wyniku zawarcia umowy kredytowej, bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę (w określonej walucie) na określony cel oraz czas. Kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem, określonym w umowie oraz zwrócić pobraną kwotę w ratach uwzględniających udostępnioną kwotę oraz prowizję i odsetki, które stanowią wynagrodzenie banku”.


Kredyt hipoteczny - definicja ustawowa


Według ustawy z 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, artykuł trzeci rozdziału pierwszego głosi, że

Przez umowę o kredyt hipoteczny rozumie się umowę, w ramach której kredytodawca udziela konsumentowi kredytu lub daje mu przyrzeczenie udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną lub przeznaczonego na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego nabycia lub utrzymania:

1)  prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także ich budowy lub przebudowy w rozumieniu art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 i 2255);
2)  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
3)  prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części;
4)  udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej.


2. Za umowę o kredyt hipoteczny uważa się w szczególności umowę:

1)  pożyczki,
2)  kredytu w rozumieniu art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.3)),
3)  o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego,
4)  o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia,
5)  o kredyt odnawialny – o ile spełnia warunki określone w ust. 1.

Napisz do nas

Omówimy warunki współpracy

Spodobał Ci się napisany przez nas tekst? A może masz coś do dodania w omawianej kwestii lub chcesz opublikować swoją poradę dotyczącą kredytu.

Zainteresowany współpracą z naszszym portalem? Skontaktuj się z naszą Redakcją, używając w tym celu prostego fromularza kontaktowego, który znajdziesz na każdej stornie serwisu. 

Komentarze (0)